Projekty UE


Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji Grand Vertical Parking w Firmie GRAND” w ramach: Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach ogłoszonych postępowań:

 1. Zakup systemu suwnic natorowych (2sztx10t+2sztx5t), które będą stanowiły element linii technologicznej służący do transportu materiałów konstrukcyjnych, podzespołów oraz elementów składowych aż do finalnego montażu-wzdłuż wszystkich stanowisk ciągu technologicznego.

  Więcej informacji

 2. Zakup specjalistycznej platformy transportowej do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego transportu długich elementów, w tym konstrukcji maszyny GRAND VERTICAL PARKING.

  Więcej informacji

 3. Roboty budowlane:
  1. Budowa hali produkcyjnej P1
  2. Rozbudowa istniejącej hali magazynowej wraz z adaptacją jej części na cele produkcyjne PM1

  Więcej informacji

 4. Zakup plazmowej wypalarki CNC z głowicą 3D do precyzyjnego wycinania profili z grubych blach stalowych wraz z dostawą, montażem i szkoleniem . Urządzenie będzie stanowiło element linii technologicznej służący do cięcia stalowych elementów konstrukcji takich jak grube blachy stalowe.

  Więcej informacji

 5. Zakup wraz z dostawą 2 kpl nowych zestawów komputerowych do obsługi programów CAD/CAM. Szczegółowe informacje są dostępne w następującym pliku.

Folder reklamowy produktu Pobierz/Otwórz Uwaga! plik o dużym rozmiarze (11M)

Postępowania prowadzone są w trybie zasady konkurencyjności.

Beneficjent:
GRAND Andrzej Grygiel
Korzenna 91, 33-322 Korzenna
NIP 734-000-09-42, REGON: 490505051 woj. małopolskie

Cel projektu:
Wdrożenie nowej, własnej technologii oraz uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek krajowy oraz międzynarodowy GRAND VERTICAL PARKING (GVP)

Planowane efekty:
Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu, który wzmocni pozycję rynkową firmy GRAND oraz stanowić będzie innowacyjne rozwiązanie w branży parkingowej.

Wartość projektu:

 • wydatki kwalifikowane: 13 500 000,00zł netto,
 • wkład funduszy europejskich: 6 000 000,00zł netto.

 • Osoba do kontaktu w sprawie realizacji projektu:
  Małgorzata Bulanda
  tel. 18 441 70 56, e-mail: m.bulanda@grand200.pl

  Projekt pt. "Wprowadzenie nowych na świecie produktów przy zastosowaniu innowacyjnych technologii"

  4. Oś priorytetowa: Inwesytcje w innowacyjne przedsięwzięca

  Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

  Beneficjent:
  GRAND Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Andrzej Grygiel
  Jasienna 200, 33-322 Korzenna
  NIP 734-000-09-42, REGON: 490505051 woj. małopolskie

  tel. 18 441 70 56, e-mail: biuro@grand200.pl

  Dane osoby do kontaktu w sprawie realizacji projektu:
  Roman Grygiel
  tel. 18 441 70 56, e-mail: r.grygiel@grand200.pl

  www.poig.gov.pl
  www.mrr.gov.pl
  www.parp.gov.pl
  www.marr.pl