Projekty UE


Program operacyjny innowacyjna gospodarka

Projekt pt. "Wprowadzenie nowych na świecie produktów przy zastosowaniu innowacyjnych technologii"

4. Oś priorytetowa: Inwesytcje w innowacyjne przedsięwzięca

Działanie 4.4: Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Beneficjent:
GRAND Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Andrzej Grygiel
Jasienna 200, 33-322 Korzenna
NIP 734-000-09-42, REGON: 490505051 woj. małopolskie

tel. 18 441 70 56, e-mail: biuro@grand200.pl

Dane osoby do kontaktu w sprawie realizacji projektu:
Roman Grygiel
tel. 18 441 70 56, e-mail: r.grygiel@grand200.pl

www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.marr.pl