Pomagamy budować wypoczywać tworzyć obrabiać toczyć ciąć frezować podróżować spawać od ponad 30 lat.

Grand powstał w 1984 jako Zakład Ślusarski w garażu rodzinnym Gryglów o powierzchni 24 m2.
Z biegiem lat Grand oparł działalność na trzech filarach: budownictwie, turystyce i przeróbce metalu.

pierwszy szyld 1984
Jasienna 200
Nowe logo
2015 - nowa siedziba

0
0
0
3

layout styles

Nowy Park Maszynowy

Na bazie posiadanego parku maszynowego jesteśmy otwarci na współpracę usługową (teraz o rozszerzonych technicznie możliwościach) z podmiotami instytucjonalnymi jak i klientami indywidualnymi.


Generalny Wykonawca Inwestycji

Funkcjonowanie firmy GRAND w branży budowlanej to realizacja prac budowlanych w charakterze generalnego wykonawstwa. Dzięki wieloletniej działalności wypracowaliśmy sobie solidną markę i wysoką pozycję u inwestorów na rynku lokalnym i krajowym.

style switcher

Wybrane Realizacje

pracowaliśmy m.in. nad ...

Wybrani Kontrahenci z którymi współpracowaliśmy


Projekt pn. „Wdrożenie technologii produkcji GRAND VERTICAL PARKING w Firmie GRAND” jest realizowany w ramach: Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Instytucja Pośrednicząca: Bank Gospodarstwa Krajowego